• Appalachian Power

    • Utilities - Electric
    (434) 522-4201
    1-800-672-2231
    (434) 522-4251 (fax)